Skip to content

Gasomkostningsindeks

Trafikselskaberne i Danmark har udviklet et nyt gasomkostningsindeks. Det er en variant af det fælles omkostningsindeks, som beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark.

I kontrakter med gasbusser sker reguleringen helt eller delvist, afhængigt af formuleringen i den enkelte kontrakt, efter udviklingen i gasomkostningsindekset.

Ved beregningen af gasomkostningsindeks erstattes forbrugerprisindekset for dieselolie med et særligt gasprisindeks. Dette gasprisindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende:

  • Månedlig spotpris fra Gaspoint Nordic to måneder tidligere
  • Udgifter til distribution, fra Energitilsynets naturgasprisstatistik fem måneder tidligere
  • Energiafgifter (Mineralolieafgift, CO2-afgift, NOX-afgift), aktuelle satser fra Skatteministeriet

Gasomkostningsindekset beregnes således, at det for januar 2015 bliver 109,1 ligesom det almindelige omkostningsindeks.

Hvis et eller flere af de delindeks, der indgår i de to omkostningsindeks, bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder kontraktgiveren sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indeks. Dette vil ske efter drøftelser mellem Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik.

Kildeark

Se hvordan omkostningsindekset er beregnet – du har mulighed for selv at kunne ændre delindeks, vægte eller skøn til brug for fx en følsomhedsanalyse via dette kildeark(opdateret 20.12.2018, jf. nedenstående forklaring).

Gasomkostningsindeks august 2024

Gasomkostningsindeks juli 2024

Gasomkostningsindeks juni 2024

Gasomkostningsindeks maj 2024

Gasomkostningsindeks april 2024 

Gasomkostningsindeks marts 2024

Gasomkostningsindeks februar 2024

Gasomkostningsindeks januar 2024

Gasomkostningsindeks december 2023

Gasomkostningsindeks november 2023

Gasomkostningsindeks oktober 2023

Gasomkostningsindeks september 2023

Gasomkostningsindeks august 2023

Gasomkostningsindeks juli 2023

Gasomkostningsindeks juni 2023

Gasomkostningsindeks maj 2023

Gasomkostningsindeks april 2023

Gasomkostningsindeks marts 2023

Gasomkostningsindeks februar 2023

Gasomkostningsindeks januar 2023

Gasomkostningsindeks december 2022

Gasomkostningsindeks November 2022 – Tallene fra forsyningstilsynet er nu officielle.

Gasomkostningsindeks Oktober 2022 (Opdateret 30.09.2022 med nye prognosetal) – Tallene fra forsyningstilsynet er nu officielle.

Gasomkostningsindeks Oktober 2022 – Tallene fra forsyningstilsynet er nu officielle.

Gasomkostningsindeks september 2022 – Tallene fra forsyningstilsynet er nu officielle.

Gasomkostningsindeks august 2022

Gasomkostningsindeks juli 2022

Gasomkostningsindeks juni 2022

Gasomkostningsindeks maj 2022

Gasomkostningsindeks april 2022

Gasomkostningsindeks marts 2022

Gasomkostningsindeks februar 2022

Gasomkostningsindeks januar 2022

Gasomkostningsindeks december 2021

Gasomkostningsindeks november 2021

Gasomkostningsindeks oktober 2021

Gasomkostningsindeks september 2021

Gasomkostningsindeks august 2021

Gasomkostningsindeks juli 2021

Gasomkostningsindeks juni 2021

Gasomkostningsindeks maj 2021

Gasomkostningsindeks april 2021

Gasomkostningsindeks marts 2021

Gasomkostningsindeks februar 2021

Gasomkostningsindeks januar 2021

Gasomkostningsindeks december 2020

Gasomkostningsindeks november 2020

Gasomkostningsindeks oktober 2020

Gasomkostningsindeks september 2020

Gasomkostningsindeks august 2020

Gasomkostningsindeks juli 2020

Gasomkostningsindeks marts, april, maj, juni 2020 samt rettelse for perioden 1.3.2019 – 29.2.2020 *
* Periode marts 2019 til og med februar 2020: Pga. fejl i distributionstarif i Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet i perioden 4. kvt. 2018 til og med 3. kvt. 2019, har Forsyningstilsynet offentliggjort reviderede udgaver af statistikkerne. Det bevirker at gasomkostningsindeks er forkert i perioden marts 2019 til og med februar 2020. I det nye indeks for juni 2020, er perioden tilrettet i regnearket, så det nu er det korrekte gasomkostningsindeks.
Marts, april, maj og juni 2020: Der har ikke tidligere været offentliggjort gasomkostningsindeks for perioden, da der er ventet på reviderede tal fra Forsyningstilsynet.

Gasomkostningsindeks februar 2020

Gasomkostningsindeks januar 2020

Gasomkostningsindeks december 2019

Gasomkostningsindeks november 2019

Gasomkostningsindeks oktober 2019

Gasomkostningsindeks september 2019

Gasomkostningsindeks august 2019

Gasomkostningsindeks juli 2019

Gasomkostningsindeks juni 2019 – opdateret 6.6.2019*
Forsyningstilsynet statistik for 1. kvartal var forsinket, og Forsyningstilsynet havde oplyst, at ‘distribution’ (Energitilsynets kvartalsvise naturgaspris-statistik for husholdninger 5 måneder før) fortsat skulle være 1,16. Da Naturgasprisstatistik for 1. kvt. 2019 blev offentliggjort, var distribution imidlertid ændret til 1,48. Det har den betydning, at gasomkostningsindekset for juni 2019 ændres fra 113,3 til 114,3.

Gasomkostningsindeks maj 2019

Gasomkostningsindeks april 2019

Gasomkostningsindeks marts 2019

Gasomkostningsindeks februar 2019

Gasomkostningsindeks januar 2019 – opdateret 20.12.2018*
*Skatteministeriets årlige afgiftssats vedr. gasafgiftsloven blev ændret i februar 2018, hvilket har haft den konsekvens, at det offentliggjorte gasomkostningsindeks i 2018 ikke er korrekt. Derfor er der i det opdaterede gasomkostningsindeks for januar 2019, sket en korrektion fra og med januar 2018. Delelementet ‘gasafgiftslovens’ afgifts sats for 2018 er ændret fra 3,033 til 3,010.

Gasomkostningsindeks december 2018

Gasomkostningsindeks november 2018

Gasomkostningsindeks oktober 2018

Gasomkostningsindeks september 2018

Gasomkostningsindeks august 2018

Gasomkostningsindeks juli 2018

Gasomkostningsindeks juni 2018

Gasomkostningsindeks maj 2018

Gasomkostningsindeks april 2018

Gasomkostningsindeks marts 2018

Gasomkostningsindeks februar 2018

Gasomkostningsindeks januar 2018

Kontakt sekretariatet, hvis der ønskes indeks fra før 2018 – indekset går tilbage til november 2015.

Tilbage i 2016-17 skete der mindre opdateringer:
– Juli 2016: Grundet fejl fra Danmarks Statistik blev renten ændret fra 0,75 til 0,83.
– Fra og med juli 2016 til og med november 2016 skete opdatering grundet nedsat NOx-afgift.
– Oktober 2017: Gaspoint Nordic havde offentliggjort forkert pr