Skip to content

Bestyrelse

Trafikselskabernes i Danmark ledes af en politisk bestyrelse, som består af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Den nuværende bestyrelse blev konstitueret den 17. marts 2022.
Formanden for Trafikselskaberne i Danmark er Steen Vindum, som også er formand for Midttrafik.

Formand

Steen Vindum 
Midttrafik

Gert Jørgensen
Movia

Øvrig bestyrelse

Søren Kusk
NT

Preben Friis-Hauge
Sydtrafik

Tim Vermund
FynBus

Kirsten Jensen
Movia

Helle Munk Ravnborg
BAT