Skip to content

BRT

BRT - Bus Rapid Transport

Trafikselskaberne i Danmark udviklede i januar 2021 en pjece omhandlende BRT-busser. Den blev lavet i samarbejde med COWI og beskriver seks forskellige BRT-projekter på tværs af Danmark. 

BRT er en fælles betegnelse for et højklasset transportsystem med et meget højt serviceniveau, hvor der bruges elementer fra banerne, men hvor der køres på vejene. De væsentligste elementer i BRT-systemer omfatter:
– Trængselsfrit bustracé
– Højklassede stationer
– Selvstændig identitet og integration i bymiljøet
– Høj frekvens og materiel med høj passagerkapacitet
– Høj rejsehastighed og regularitet 
Med klimavenlig teknologi kan BRT-løsninger være en markant gevinst for miljøet inden 2030 og på sigt er tracéerne velegnede til førerløs drift. 

I juni 2021 blev Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten enige om en aftale angående udmøntning af midler til en “bedre og billigere kollektiv trafik”. 
I denne er der afsat 950 millioner kroner til en BRT-llinje på 400S i Ring 4 (Ishøj – Lyngby) samt 525 millioner til en BRT-linje på 200s (Avedøre Holme – Gladsaxe). 

I september 2023 kom den første BRT-linje til Danmark, da Plusbus blev indviet i Aalborg. Du kan læse mere om Plusbus her på deres hjemmeside.