Skip to content

Indeks og vejledninger

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med Dansk Persontransport og DI Transport udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktregulering. De forskellige indeks og de tilhørende kildeark, som forklarer hvordan indeks er beregnet, kan ses på denne side. Her finder du også de aktuelle miljøsynsmanualer.

Gasomkostnings-indeks

El2023 omkostningsindeks

Reguleringsindeks for A- og B-kontrakter

Busovertagelsespriser

Elomkostningsindeks

HVO-indeks

Omkostningsindeks

RME-indeks

Miljøsynsmanualer