Skip to content

Grøn omstilling

Udviklingen i miljørigtige busser i Trafikselskaberne 2024-2030

Trafikselskaberne har stor fokus på omstillingen af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at over 90 pct. af alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossil- eller emmissionsfrit drivmiddel.

Udviklingen går stærkt, og andelen af grønne busser forventes at stige med 23 pct. fra 2024 til 2026. Grønne busser omfatter emissionsfri busser (elbusser og brintbusser), fossilfri busser (HVO-biodiesel og biogas) og diesel-hybridbusser.