Skip to content

Grøn omstilling

Udviklingen i miljørigtige busser i Trafikselskaberne 2024-2030
Trafikselskaberne har stort fokus på omstillingen af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at over 90 pct. af alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossil- eller emmissionsfrit drivmiddel.

Udviklingen går stærkt, og andelen af grønne busser forventes at stige med 23 pct. fra 2024 til 2026. Grønne busser omfatter emissionsfri busser (elbusser og brintbusser), fossilfri busser (HVO-biodiesel og biogas) og diesel-hybridbusser. 

Europæiske frontløbere for elektrificeringen af busser
De danske trafikselskaber er blandt de bedste i Europa, når det kommer til den grønne omstilling af bybusser. Som diagrammet til højre viser, så placerer vi os i Danmark på en flot tredjeplads, når det kommer til andelen af emissionsfrie bus-køb. Statistikken viser hvordan 99% af alle købte busser i Danmark i 2023 var batteri-elektriske. 

Kilde: Transport & Environment (5. juni 2024)