Skip to content

El2023 omkostningsindeks​

Trafikselskaberne i Danmark besluttede i december 2023 at implementere et nyt elomkostningsindeks. Elomkostningsindekset gælder for alle nye emissionsfri buskontrakter, som er udbudt efter 13. december 2023, og hvor operatøren bruger elbusser. EL2023 elomkostningsindeks beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark.

Hvis Danmarks Statistik udarbejder et el-indeks baseret på Nord Pool day ahead-priser inklusive nettarif og transport, vil dette indeks erstatte det nuværende delindeks for el.

Se hvordan omkostningsindekset er beregnet via dette kildeark.

Trafikselskaberne i Danmark har lavet en vejledning til, hvordan trafikselskaberne kan regulere prisudvikling for busafhængige omkostninger i deres udbudsbetingelser samt bestemmelse om mulighed for at skifte til andet delindeks for el. Se vejledningen her.

El2023 omkostningsindeks august 2024

El2023 omkostningsindeks juli 2024

El2023 omkostningsindeks juni 2024