Skip to content

mærkesager

Mærkesager

Trafikselskaberne i Danmark har fire mærkesager: Styrket mobilitet i landområderne, nyt ungdomskort, den grønne omstilling samt trafikselskabernes økonomi. Du kan læse nærmere om mærkesagerne, at besøge de fire undersider, hvor de bliver uddybet.

Styrket mobilitet i landområderne

Den kollektive trafik spiller en central rolle i at få Danmark til at hænge bedre sammen og i at fremme den grønne omstilling. Men skal mobiliteten styrkes i landområderne, kræver det nytænkning og en mere fleksibel lovramme for trafikselskaberne.

LÆS MERE

Nyt ungdomskort

Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, skal flere unge ind i den kollektive transport, men lige nu går udviklingen den modsatte vej. Der er brug for en modernisering af det nuværende ungdomskort.

LÆS MERE

Grøn omstilling

Trafikselskaberne har stor fokus på omstilling af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at så godt som alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossilfrit drivmiddel.

LÆS MERE

Trafikselskabernes økonomi

Manglende passagertal efter Covid-19 har medført et fald i indtægterne og ikke mindst de voldsomme stigninger i brændstofpriserne betyder, at trafikselskaberne lige nu mangler over en milliard kroner. 

LÆS MERE