Skip to content

Miljøsynsmanualer

 

Miljøsynsmanual del 1 – Emissioner – 2020 – version 4
Miljøsynsmanual del 1 er udarbejdet af FORCE Technology på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden for emissionssyn og de tilhørende grænseværdier. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at røggassen fra bussens motor er i overensstemmelse og overholder bussens miljønorm. Miljøsynet bliver foretaget ved accelerationsmålinger med udstyr i overensstemmelse med EU-krav.
Miljøsynsmanual del 1 – dansk udgave.

English version of environmental test manual, part 1 emission measurement – 2020.

Miljøsynsmanual del 2 – Støj – 2020 – version 4
Miljøsynsmanual del 2 er udarbejdet af FORCE Technology på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden for støjsyn. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at både bussens indvendige og udvendige støj overholder de kontraktlige krav. Miljøsynet bliver foretaget ved accelerationsmålinger på begge sider af bussen.
Miljøsynsmanual del 1 – dansk udgave.

English version of environmental test manual, part 2 noise measurement – 2020.

Miljøsynsmanual del 3 – Fyr – version 1.2
Miljøsynsmanual del 3 er udarbejdet af Teknologisk Institut på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden og tilhørende grænseværdier for miljøsyn af kabineopvarmningsfyret. Formålet er at sikre, at fyret er vedligeholdt og indstillet korrekt således forbrændingen sker korrekt og der dermed sker så lille udledning fra fyret.
Miljøsynsmanual_del 3 – dansk udgave.

English version of environmental test manual, part 3 heaters – 2023.

Miljøsynsmanual, 4 udgave, juli 2008
Miljøsynsmanualen er udarbejdet for HUR (Movia) af Teknologisk Institut. Manualen fastsætter målemetoden for emissionssyn og de tilhørende grænseværdier på datidens Euronormer. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at røggassen fra bussens motor. Målingen bliver fortaget gennem en opasitetsmåling, altså måles gennemsigtigheden af røggassen, ved acceleration.
Miljøsynmanual 2008

Støjmålemetode udgave 2008
Manualen fastsætter målemetoden for støjsyn. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at både bussens indvendige og udvendige støj overholder de kontraktlige krav. Målingerne bliver udvendigt foretaget ved en standpunktsmåling, bussen holder stille, med maksimalt reguleret omdrejningstal. Målingerne foretages på begge sider af bussen. Indvendige målinger foretages ved 50 km/t.
Støjmålemetode 2008

Bilag D – støjmålemetoder.