Skip to content

Trafikselskaberne i pressen

Trafikselskaberne i Danmark deltager i den offentlige debat om den kollektive transport og sekretariatet hjælper gerne med baggrund eller med at skabe kontakt. På denne side kan du se nogen af de debatindlæg eller link til artikler, trafikselskaberne har bidraget til. Du kan også følge med på TIDs profil på LinkedIn eller X (tidligere Twitter).

Midttrafik: Vi skal vænne kunderne til, at kollektiv trafik er andet end at stille sig hen til et stoppested og vente. Altinget Transport - 08/06/2024
"Mangler vi mod til at tage afgørende skridt for et bedre klima?" ING/MOBILITYTECH - 31/05/2023