Skip to content

Busovertagelsespriser

Metoden for beregning af overtagelsespriserne er basseret på nedenstående metode:

Overtagelsesprisen for busser vil blive fastsat på grundlag af den driftsøkonomisk, linært nedskrevne værdi efter princippet i årsregnskabsloven.

For busser, der har en standard og en levetid, som svarer til busser fra dansk karosserifabrikker, fastsættes afskrivningsperioden til 144 måneder, og udgangspunktet for beregningen af overtagelsesprisen til 85% af nedenstående beløb:

  • 1,3 mio. kr. for traditionel landevejsbus (85% = 1.105,000,-).
  • 1,3 mio. kr. x 1,0769 = 1,4 mio. kr. for laventrebus (85% = 1.0190.000,-).
  • 1,3 mio. kr. x 1,1538 = 1,5 mio. kr. for lavgulvsbus (85% = 1.275.000,-)
  • 1,3 mio. kr. x 1,5 = 1,95 mio. kr. for ledbus (85% 0 1.657.500,-)

For busser fra 13,5-14 meter betales en faktor på 1,15 for den enkelte bustype.

For busser af en afvigende standard og/eller med en levetid under 12 år, fastsættes levetiden ved vurdering, og den oprindelige afskaffelsespris (x 0,85) minus 10% benyttes som udgangspunkt for beregningen af overtagelsesprisen.

Priserne gælder for busser anskaffet i kalenderåret 1992.

Anskaffelsesprisen for nyere busser beregnes på grundlag af den årlige udvikling i engrosprisindekset for danske maskiner og værktøj med udgangspunkt i indekset for 1991 = 197.

Trafikselskaberne i Danmark ajourfører anskaffelsespriserne hvert år.

Busovertagelsespriser 2024

Busovertagelsespriser 2023

Busovertagelsespriser 2022

Busovertagelsespriser 2021

Busovertagelsespriser 2020

Busovertagelsespriser 2019

OBS: Ændring i busovertagelsespriser grundet decimalfejl, der alene vedr. linjen med år 2018, opdateret 1.8.2019:
Busovertagelsespriser 2018 – opdateret 1.8.2019
(De tidligere priser kan findes her: Busovertagelsespriser 2018)

Busovertagelsespriser 2017

Busovertagelsespriser 2016

Busovertagelsespriser 2015