Skip to content

Bedre rammebetingelser

Bedre rammebetingelser

Trafikselskabernes forslag til forbedrede rammebetingelser, der kan styrke den kollektive transport 

Trafikselskabernes opgave er at sikre mest mulig kollektiv transport til danskerne inden for de midler, der politisk er afsat til det. I 2023 gennemførte trafikselskaberne 250 mio. rejser med bus, 25 mio. rejser med lokaltog og godt 2 mio. rejser med åben flextrafik, hvilket er en stigning i.f.t. året før. Tidligere var bus og lokaltog de eneste ydelser, trafikselskaberne tilbød, men i dag er der brug for en bredere vifte af mobilitetstilbud, hvis trafikselskaberne skal kunne give sikre danskerne mobilitet, uanset hvor i landet de bor.  

 Det forudsætter en modernisering af de rammebetingelser, som regulerer trafikselskaberne, hvis de fortsat skal kunne udvikle den kollektive transport, så den bliver til størst mulig gavn for danskerne, samfundet og miljøet. Det gælder f.eks. samkørsel, fleksible busser, trafikknudepunkter og frivilligbusser, som vil kunne styrke mobiliteten i landområderne. Det gælder en bedre ungerabat, så den kollektive transport mere bliver attraktiv for fremtidens brugere. Det gælder rammer for finansiering af BRT-busser og en bedre sikkerhed for trafikselskabernes økonomi ved en mere inflationssikker model for takststigninger. 

 Nedenfor ses trafikselskabernes 8 forslag til forbedrede rammebetingelser, der kan styrke den kollektive transport i Danmark:  

  1. En mere moderne og fleksibel lov om trafikselskaber   
  2. Bedre rammer for at lave trafikknudepunkter (HUBs) 
  3. Bedre rammer for at lade samkørsel understøtte bus og tog 
  4. Bedre rammer for frivilligbusser  
  5. Fleksible busser 
  6. En modernisering af ungerabatten 
  7. Et mere inflationssikkert takststigningsloft  
  8. Ordentlige rammebetingelser for kommunernes medfinansiering af BRT-linjer i Danmark.