Skip to content

Trafikselskaberne giver fire bud på at styrke mobiliteten i landområderne

Den kollektive trafik spiller en central rolle i at få Danmark til at hænge bedre sammen og i at fremme den grønne omstilling. Men skal mobiliteten styrkes i landområderne, kræver det nytænkning og en mere fleksibel lovramme for trafikselskaberne.

Lukkede lokalskoler og voksende transportafstand til uddannelsesinstitutioner, sundhedstilbud og indkøbsmuligheder betyder, at danskere i yderområderne uden egen bil i stigende grad er afhængige af den kollektive transport. Når børn skal til og fra skole og pendlerne på arbejde udnyttes kapaciteten i bussen fuldt ud, men uden for myldretiden, hvor efterspørgslen er meget mindre, kan der være langt mellem busserne – og måske kører der slet ikke nogen.

Fire anbefalinger til nye fleksible transportløsninger
Der findes ikke én løsning til alle udfordringer på tværs af Danmark. Derfor er de regionale trafikselskaber gået sammen om at udgive en pjece med fire anbefalinger til nye mulige løsningsforslag. Der er tale om tiltag, der kan supplere eller erstatte den traditionelle kollektive transport i landområderne. Trafikselskaberne peger på samkørsel, fleksible busser, Frivilligbus og trafikknudepunkter.

Pjecen kan læses her.

Pressemeddelelsen med faktaark kan læses her.

Faktaark med beskrivelse af de 4 forslag kan læses her.

Trafikselskaberne henvendelse til Folketingets Transportudvalg med forslag til bedre rammebetingelser for den kollektive transport kan læses her: 
Trafikselskabernes ønsker til bedre rammebetingelser.