Miljøsynsmanual

Trafikselskabernes miljøsynsmanual er udarbejdet af FORCE Technology på foranledning af Movia.

Manualen er baseret på Movias miljøsynsmanual, 4. udgave, juli 2008 men indeholder helt nye måleparametre for
emissioner og tilhørende grænseværdier. Måleprocedure, grænseværdier mm. for målinger at støj fra busser er udarbejdet at DELTA, der siden 1. januar 2017 har været en del af FORCE Technology.

Den reviderede miljøsynsmanualen bestående af del 1 og del 2 er alle de danske trafikselskabers miljøsynsmanual.
Del 1: Emissionsmålinger på busser
Del 2: Målinger af støj fra busser