Skip to content

Den kollektive trafik i skåne


SKÅNE
I Skåne forgår hver tredje tur i et køretøj med motor en bus eller et tog. Den offentlige transport er altså blevet førstevalget for rigtig mange svenskere, og politikerne i Skåne har sat et mål om, at i 2030 skal den offentlige transport have en markedsandel på 40 pct. og 8 ud af 10 passagerer skal være tilfredse. Foreløbig ser det ud til, at det vil lykkes Skåne. Men hvordan er man kommet dertil? Det er der ikke ét, men flere svar på. Og der er også udfordringer.

Højere frekvens og bedre service
I Skåne er der i de sidste 20 år investeret massivt i at give passagerne en god oplevelse. Tog, busser og sporvogne er blevet udskiftet med nye, og frekvensen er sat op, så ingen længere behøver stå tæt. Der er etableret lange BRT-buslinjer, som kører hver 5. minut og ”SkåneExpressen”, som regionsbusserne hedder, er erstattet med dobbeltdækkerbusser med wifi, strømstik og polstrede sæder. Stoppestederne er blev ombygget, så de er lyse og trygge. Skånetrafikken har et mål om at øge selvbetjeningsgraden og lytte billetter fra papir til mobilen, og ca. 90 pct. af alle billetter købes i dag i Skånetrafikkens App eller billetautomaterne.

I et interview med Politiken den 23. oktober 2023 forklarer Skånetrafikkens trafikdirektør Maria Nyman strategien, nemlig at den kollektive trafik skal være ”punktlig, føles tryg, være nem at bruge, komfortabel og hurtig. Stoppesteder skal være gode og veloplyste. Appen til at købe billetter skal være nem. Og så skal der være rigeligt af den”.

Store investeringer
I perioden fra 1999 til 2020 steg antallet af passagerer med 145 pct. I samme periode er der sket store investeringer i materiel og bedre service. Som figuren nedenfor viser, er der næsten sket en 5-dobling af den offentlige støtte til den kollektive transport i den periode. Men den viser også, at indtægter fra billetindtægterne er øget tilsvarende.

Det politiske mål om at fordoble den kollektive transport for at styrke fremkommelighed, vækst, bekæmpe trængsel og hjælp bæredygtigheden på vej er blevet bakket op økonomisk både fra regionerne og den svenske Riksdag, og har været vigtig for udviklingen.  

Enstrenget organisering har fordele og ulemper
I Skåne og de øvrige svenske regioner (eller län), er det regionen, som står for al offentlig transport, altså både tog og busser. Det vil sige, at hvis afgangen på et tog ændres, så er det samme selskab, som har ansvaret for at sikre, at bussens afgangstider kommer til at passe. Modsat Danmark, hvor flere forskellige trafikvirksomheder skal samarbejde. Den enstrengede model gør koordinationen inden for regionen lettere i Sverige.

Skal man kun rejse inden for sit län eller region, giver den enstrengede model nogle fordele. Udfordringerne kommer, hvis man skal på tværs af Sveriges 21 regioner, hvor der ikke er et fælles billetsystem som i Danmark. Rejser man mellem småbyer eller på landet, skal man være opmærksom på, at er kan kræve en opringning til trafikselskabet dagen før, for at booke rejsen.

Hvis du vil vide mere, så se denne præsentation fra Skånetrafikken om hvordan det er lykkes at tiltrække 30 pct. flere passagerer på 10 år.

Denne artikel fra Politiken den 23. oktober 2023 giver en god gennemgang af udviklingen i Skåne.

På sydsveriges turistinformations hjemmeside kan der ses en beskrivelse af rejser med tog og bus i Sverige.