Skip to content

Baggrund

Trafikselskaberne i Danmark har udarbejdet en række handouts, der opsummerer vores holdninger og synspunkter til en række aktuelle emner.

Adgang til kollektiv transport har betydning for mange virksomheders rekruttering - Dansk Industri.
Undersøgelse om unge og kollektiv transport fra Passagerpulsen
Rejsekort, Rejseplanen og udvikling af fælles app (15.01.2019)
Klima- og luftpakke (30.11.2018)
Trafikselskabernes rammevilkår (08.03.2018)
Flextrafik (02.02.2018)
Gevinster ved kollektiv trafik (08.03.2018)
Flextrafik (02.02.2018)