Skip to content

Europa-Kommissionens forslag til forordning om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer

1-03-2023
Trafikselskaberne bemærker indledningsvist i høringssvaret, at:

  • Trafikselskaberne i Danmark støtter den ambitiøse tilgang EU-Kommissionen har om at reducere CO2-emissionen i transportsektoren.
  • Trafikselskaberne har sat mål, som samlet betyder, at så godt som alle bybusser senest i 2030 forventes at anvende fossilfrit drivmiddel. Vi forventer derfor at de danske trafikselskaber uden problemer vil kunne leve op til EU-Kommissionens forslag om at alle nye bybusser skal være nulemissionsbusser inden 2030.
  • Det er væsentligt, at det fastholdes, at kravet kun gælder nye busser, da en udskiftning af alle busser inden 2030 vil være uforholdsmæssig dyr.
  • Definitionen af ”bybus” er ikke tilstrækkelig klar. Trafikselskaberne opfordrer til at gøre det mere klart, at kravet gælder bybusser i rute.

Hele høringssvaret kan læses her: Svar på høring om emissionsstandarder for bybusser m.v.