Forbedret landsdækkende handicapbefordring fortsætter

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik – forbedrede pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring i en forsøgsperiode på to år. Baggrunden var den reviderede lov om trafikselskaber, der gav mulighed for, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel…

Fælles dansk svensk henvendelse til Kommissionen om elafgift for busser

Trafikselskaberne i Danmark og Danske Busvognmænd har sammen med vores svenske søsterorganisationer afsendt et brev til EU-Kommissionen, hvori der foreslås en let opdatering af Energibeskatningsdirektivet, der vil muliggøre, at afgiften for strøm anvendt til busser kan komme ned på EU’s…

Redegørelse om kommunal og regional koordineret kollektiv trafik

Redegørelsen, der kan læses i sin helhed her, viser bl.a. følgende: Flextrafik – kommuner og regioners koordinerede kollektive trafik – er udviklet siden 1990erne. Udviklingen har givet mulighed for, at det i økonomiaftalen mellem staten og KL fra 2013 fremgår, at…

Forbedret landsdækkende handicapbefordring

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik –forbedrer pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring. Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to…