Lov om ændring af trafikselskaber

Trafikselskaberne bemærker indledningsvist i høringssvaret, at: Trafikselskaberne ønsker naturligvis at arbejde for en bedre kollektiv transport – og en god driftssikker digital infrastruktur kan understøtte dette og sikre god sammenhæng mellem kollektive og individuelle transportformer i multimodale transportløsninger med udgangspunkt…