Skip to content

Tysklandsbilletten

I Tyskland har politikerne fået passagererne tilbage til den kollektive transport efter corona ved at gøre billetterne billigere. Efter en forsøgsperiode i sommeren 2022, hvor passagerer kunne rejse rundt i hele Tyskland for kun 9 Euro, indførte den føderale regering og de tyske delstater ”Deutschland-billetten” fra 1. maj 2023. Billetten koster 49 euro per måned og giver adgang til al offentlig transport i hele Tyskland, med undtagelse af meget lange rejser.

Enkel og attraktiv
Målet med Deutschland-billetten var at gøre offentlig transport mere enkel og attraktiv for borgerne, bl.a. af hensyn til klimaet. I det lys har ordningen været en succes. Ordningen er endnu ikke evalueret, men de første resultater tyder på, at den har medført en passagerfremgang, så antallet er kommet op på samme niveau som før Covid-19 og at 8 pct. er nye brugere af offentlig transport. Men den har også vist sig at have udfordringer. Prisen blev nemlig sænket uden at kapaciteten blev øget, og ordningen har fra start været underfinansieriet.

Underfinansieret ordning
Prisen på Deutschlandbilletten er besluttet politisk og den blev sat på et lavere niveau end det, de tyske trafikvirksomheder havde anbefalet. Det har betydet, at ordningen har været underfinansieret fra start og at dens fremtid har været genstand for politiske slagsmål, siden den blev indført. Tysklands føderale regering har f.eks. truet med at trække sig og har forlangt besparelser. Et krav er, at Deutschlandbilletten fra 2024 bliver helt digital.  

For de tyske trafikvirksomheder giver det usikkerhed og vanskeliggør planlægning, at ordningens fremtid kun er sikret ét år ud i fremtiden.

Kapaciteten er ikke fulgt med
Da billetprisen blev sat ned, skete det uden at kapaciteten blev øget. På flere populære strækninger har ordningen derfor ført til overfyldte og beskidte tog, ligesom der ikke længere er plads til at passagererne kan tage deres cykler med toget i weekenden alle steder. Det er også blevet sværere for trafikvirksomhederne at finde midler til serviceforbedringer som f.eks. tryghedsskabende foranstaltninger og  indsatser for at gøre togene mere præcise.

Hvis du vil vide mere, så se bl.a. vedhæftede præsentation af Ulrich Weber fra det tyske transportforbund VDV.