Lov om ændring af trafikselskaber

Trafikselskaberne bemærker indledningsvist i høringssvaret, at: Trafikselskaberne ønsker naturligvis at arbejde for en bedre kollektiv transport – og en god driftssikker digital infrastruktur kan understøtte dette og sikre god sammenhæng mellem kollektive og individuelle transportformer i multimodale transportløsninger med udgangspunkt…

Forbedret landsdækkende handicapbefordring fortsætter

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik – forbedrede pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring i en forsøgsperiode på to år. Baggrunden var den reviderede lov om trafikselskaber, der gav mulighed for, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel…