Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik

I juni 2009 udgav Trafikselskaberne i Danmark i samarbejde med KL og Danske Regioner et fælles oplæg om visioner for den kollektive trafik.

Her gives et bud på, hvad der skal til for at få flere passagerer i den kollektive trafik. Bussernes og lokalbanernes rolle i den kollektive trafik, mindsket trængsel samt transportens påvirkning af miljø og klima er blandt de andre områder, der også bliver omtalt.

Du kan læse hele visionspapiret her.