Værktøj til miljøsammenligning af busser

Tidligere blev biler med alternative drivmidler gemt væk bagerst i udstillingslokalet. Biludstilling 2014 i Geneve viste, at biler med alternative drivmidler er kommet ind i varmen. På Volkswagens stand stod der for eksempel el- og plug-in hybridversioner af VW Golf ved siden af benzin- og dieselbilerne.

Dieselbusserne bliver stadig grønnere, og alternativer i form af gasbusser og busser helt eller delvist på el kommer på markedet. Transporten fra lufthavnen i Geneve til biludstillingen skete i en elbus indsat af ABB, der blev lynladet undervejs ved stoppesteder og ved slutstationerne. Herhjemme kører der  gasbusser i Fredericia samt Holstebro og flere er på vej. I København kører elbusser, der har vist sig at have en rækkevidde på 325 km og der er forsøg på vej med busser, der bliver opladet undervejs på ruten.

Private bilkøbere vægter design, købspris, driftsomkostninger, miljøpåvirkning vidt forskelligt– om end mængden af nye mikrobiler på de danske veje vidner om, at bilbeskatningen spiller en stor rolle for købsbeslutningen.

Det er ikke mindre komplekst at vælge mellem forskellige busløsninger og vurdere forskellige tilbud. Én ting er at sammenligne et tilbud med én type af busser – noget andet er tilbud, hvor der indgår forskellige teknologier og drivmidler. Hvilken løsning, der er den bedste afhænger bl.a. af ruteprofilen samt hvilke parametre, der bliver lagt vægt på i forbindelse med udbud.

Som konsekvens heraf har Trafikselskaberne i Danmark ansøgt om og fået midler fra Trafikstyrelsens forsøgspulje. I samarbejde med Niras er udarbejdet rapporten ’Miljøanalyse og harmonisering af miljøkrav i udbud’ samt et tilhørende miljøværktøj i form af en beregner. Med den kan man , på en given busrute se, hvad der miljømæssigt er vundet ved én bustype frem for en anden i forhold til euronorm, størrelse, drivmiddelstype, om der er gennemført kurser i miljøvenlig kørsel samt om der er eftermonteret ekstra partikelfilter.

Værktøjet kan bl.a. bruges til at

  • Holde et muligt tiltag op mod den eksisterende busdrift på en rute: Hvad vil konsekvenserne f.eks.  være af at udskifte de nuværende Euro 4-norm busser med gasbusser?
  • Sammenligne to mulige alternativer – f.eks. el- og biogasbusser

Projektet skal bidrage til at gøre det lettere for kommunalbestyrelser, trafikselskaber, operatører mv. at skaffe det fornødne overblik og forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af forskellige tiltag under forskellige forhold. At gennemføre en grøn omstilling af den kollektive busdrift er forbundet med investeringer og omkostninger. Ved at skabe klarhed, gennemsigtighed og konsistens om muligheder og effektivitet ved gennemførelse af diverse grønne initiativer, er det muligt at minimere omkostningerne forbundet med at gøre den kollektive busdrift grønnere.

I rapporten ’Miljøanalyse og harmonisering af miljøkrav i udbud’ fra Niras anbefales det, at man for at sikre størst mulig omkostningseffektivitet, og dermed mest miljø for pengene, undgår at stille specifikke krav i udbud, men i stedet lader det være op til busoperatørerne at vælge de miljøløsninger, der er mest hensigtsmæssige for det pågældende selskab.

Beregneren kan åbnes her.