Steen Vindum ny formand for trafikselskabsforeningen

Bestyrelsen i Trafikselskaberne i Danmark, de regionale trafikselskabers fælles forening, konstituerede sig d. 17. marts 2022 i Aalborg.

Ny formand er Steen Vindum, der ud over at være formand for Midttrafik er 2. viceborgmester i Silkeborg Kommune samt formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget.

”Jeg vil arbejde for, at de regionale trafikselskaber får det bedst mulige udgangspunkt for at lægge Corona-pandemien bag os. Mistede passagerer må vindes tilbage, og på tværs af kommuner, regioner og staten har vi en fælles interesse i, at flere bilister skifter til den kollektive trafik”, udtaler Steen Vindum.

Ny næstformand er Gert Jørgensen, næstformand i Movia samt borgmester i Sorø Kommune.

Den øvrige bestyrelse består af

  • Helle Munk Ravnborg, BAT
  • Kirsten Jensen, Movia
  • Morten Andersen, FynBus
  • Preben Friis-Hauge, Sydtrafik
  • Søren Kusk, NT