Bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig den 17. marts 2022

Formand
Steen Vindum, Midttrafik

Næstformand
Gert Jørgensen, Movia

Øvrig bestyrelse
Søren Kusk, NT
Preben Friis-Hauge, Sydtrafik
Tim Vermund, FynBus
Kirsten Jensen, Movia
Helle Munk Ravnborg, BAT