Fælles dansk svensk henvendelse til Kommissionen om elafgift for busser

Trafikselskaberne i Danmark og Danske Busvognmænd har sammen med vores svenske søsterorganisationer afsendt et brev til EU-Kommissionen, hvori der foreslås en let opdatering af Energibeskatningsdirektivet, der vil muliggøre, at afgiften for strøm anvendt til busser kan komme ned på EU’s…

Redegørelse om kommunal og regional koordineret kollektiv trafik

Redegørelsen, der kan læses i sin helhed her, viser bl.a. følgende: Flextrafik – kommuner og regioners koordinerede kollektive trafik – er udviklet siden 1990erne. Udviklingen har givet mulighed for, at det i økonomiaftalen mellem staten og KL fra 2013 fremgår, at…

Børsen skal have styr på fakta om Flextrafik

Bragt i Børsen, d. 14.3.2016 Per Hovmand, næstformand, Trafikselskaberne i Danmark Børsen har de seneste dage tegnet et fordrejet billede af Flextrafik og Flextur, hvor trafikselskaberne får skylden for taxibranchens problemer. Sagen er, at trafikselskabernes kørsel er udliciteret, så indtjeningen fra Flexkørslen…