Glæd bilisten – opret en Tilbringerfond

Bragt i Altinget, 1.7.2015

Af Morten Andersen og Per Hovmand
Formand og næstformand for Trafikselskaberne i Danmark

Normalt taler vi enten om privatbilisme eller kollektiv transport. Enten bilen eller bussen. Men forestil dig, at alle danskere en morgen sætter sig ud i bilen. Turen på job, til studiet eller i supermarkedet. Så ville det hurtigt stå stille og klart, at bilerne kan udgøre en væsentlig negativ eksternalitet og ikke kan stå alene.

Hvis busserne og den øvrige kollektive transport prioriteres, så gavner det os alle. Særligt bilisterne. Cowi har for trafikselskabet i Oslo og Akershus udregnet, at investeringer for 1,8 mia. norske kr. i kollektiv transport har samfundsnytte på 8 mia. Investeringerne gavner ikke kun eller primært brugerne af den kollektive transport. Bilisterne vinder 4,5 mia. pga. færre køer og kortere transporttid, og alle tjener på reduceret luftforurening og ulykkesrisiko, samt at byerne ikke fyldes af p-pladser.

Tilbringetrafikken bagerst i køen
Tidssvarende kollektiv transport er en forudsætning for attraktive byer, landområder og økonomisk vækst – også i yderområderne. Dansk Industri har taget temperaturen på det lokale erhvervsklima, og meldingen er klar i rapporten Lokalt Erhvervsklima 2014: ”En velfungerende kommunal kollektiv trafik øger mobiliteten og gør det nemmere at tiltrække arbejdskraft. Virksomheder, der ikke har en velfungerende adgang til kollektiv trafik, er ikke ligeså attraktive for pendlere.”

Udfordringen for kommuner, regioner og trafikselskaber er, at udgifterne er synlige og bæres lokalt af kommuner og regioner. Alle nyder godt af, at bussen kører, men der kan være en tendens til, at busserne og tilbringertrafikken kommer bagerst i køen, når folketingspolitikere prioriterer investeringerne i infrastruktur. Der er mere prestige i en stor og dyr togfond med superlynstationer i de større byer, end der er ved at sikre, at passagerne så faktisk kan komme let og hurtigt til og fra stationerne.

Busser skal prioriteres
28,5 mia. kr. er afsat til Togfonden. Timemodellen skal realisere én times transport mellem Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København. Men kollektiv transport er andet end lyntog og rejser mellem større byer. Busserne skal bidrage til, at resten af landet får glæde af de store investeringer. Derfor må tilbringertrafikken styrkes, så borgerne let kan komme til og fra stationerne.

Busser står for godt halvdelen af turene i den kollektive transport. På et år har trafikselskaberne 356 mio. påstigere – i snit tager vi bussen 63 gange om året. 1/3 af togkunderne starter eller slutter med en bus eller lokalbane. Som sådan er bussen en afgørende brik i den kollektive transport, som trafikselskaberne løbende forbedrer. Men der er behov for opbakning og prioritering, hvis vi skal holde farten og fortsat tilbyde et attraktivt alternativ og supplement for bilisterne.

Kommuner, regioner og trafikselskaber arbejder på fortsat at forbedre den lokale og regionale kollektive trafik. Der indsættes X-busser, regionale R-busser, A-busser i byerne. Bussernes fleksibilitet udnyttes til nye direkte forbindelser eksempelvis fra Sønderborg og Haderslev til Aabenraa Sygehus. Den grønne omstilling er i fuld gang med biogas-busser mellem Aalborg og Frederikshavn, hybridbusser på vej til Odense samt 12 meter lange elbusser i København.

Hvis det traditionelle rutenet ikke dækker, kan Flextrafik give mobilitet – også i yderområderne. Og om kort tid er alle trafikselskaberne undtagen på Bornholm med i Rejsekortet og kan dermed tilbyde let og fleksibel betaling og billettering.

Trafikselskaberne i Danmark ønsker, at de statslige buspuljer ændrer fokus og tilføres midler. Oprettelsen af en Tilbringerfond kan løfte tilbringertrafikken – et emne, vi glæder os til at drøfte med transportministeren og Transportudvalget.

God sommer i bilen, bussen og toget til os alle.