Forbedret landsdækkende handicapbefordring

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik –forbedrer pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring.

Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder’. Trafikselskaberne har aftalt i en toårig forsøgsperiode at udvide samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel, så brugerne tilbydes min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år.

Kunderne kan tage kendte regler og priser med overalt i landet
Kunderne bestiller den landsdækkende rejse ét sted, oplever priser og regler kendt fra eget område samt større driftssikkerhed i og med deres tilslutnings-rejse nu vil blive overvåget af trafikselskabet.

Eksempel
En bruger af Movias handicapordning skal til Aarhus. Movia kontaktes og foretager følgende bestillinger: A) Transport fra hjemmet til Kbh Hovedbane-gård, B) togrejse til Aarhus Banegård og C) transport til slutdestinationen

Der er endvidere tale om en forbedring ved, at trafikselskaberne kan tilbyde kunderne interne rejser i andre trafikselskabers område.

For yderligere information om handicapbefordring kontakt det relevante regionale trafikselskab.

Læs evt. samarbejdsaftalen her.