Forbedret landsdækkende handicapbefordring fortsætter

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik – forbedrede pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring i en forsøgsperiode på to år.

Baggrunden var den reviderede lov om trafikselskaber, der gav mulighed for, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder’.

Trafikselskaberne aftalte i en toårig forsøgsperiode at udvide samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel, så brugerne tilbydes min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år.

Trafikselskaberne har aftalt at fortsætte samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel efter udløbet af forsøgsperioden. Trafikselskaberne har truffet beslutningen allerede nu, så brugerne af ordningen har vished om, at der kan arrangeres landsdækkende handicapbefordring over nytår samt i perioden herefter.

Kunderne kan tage kendte regler og priser med overalt i landet

Kunderne bestiller den landsdækkende rejse ét sted, oplever priser og regler kendt fra eget område samt større driftssikkerhed i og med deres tilslutnings-rejse nu vil blive overvåget af trafikselskabet.

Eksempel: En bruger af Movias handicapordning skal til Aarhus. Movia kontaktes og foretager følgende bestillinger:

  1. Transport fra hjemmet til Kbh Hovedbanegård,
  2. Togrejse til Aarhus Banegård og
  3. Transport til slutdestinationen

Der er endvidere tale om en forbedring ved, at trafikselskaberne kan tilbyde kunderne interne rejser i andre trafikselskabers område.

At ordningen bliver værdsat vidner en mail, som en bruger af ordningen uopfordret har sendt til et trafikselskabs medarbejdere:

 ”Jeg har forgangne uge været i det jyske, hvilket betød nogle skift med hvad dertil hører. Logistikken virkede til fuldkommenhed. Søde hjælpsomme chauffører, servicen på stationerne perfekt, så intet at udsætte. Denne ordning har givet mit liv en ny dimension.”
Søren Bilstrup
bruger af den landsdækkende handicapbefordring

For yderligere information om handicapbefordring kontakt det relevante regionale trafikselskab.