Fælles dansk svensk henvendelse til Kommissionen om elafgift for busser

Trafikselskaberne i Danmark og Danske Busvognmænd har sammen med vores svenske søsterorganisationer afsendt et brev til EU-Kommissionen, hvori der foreslås en let opdatering af Energibeskatningsdirektivet, der vil muliggøre, at afgiften for strøm anvendt til busser kan komme ned på EU’s minimumsats.

Problemet har sin rod i, at elbusser er ikke eksplicit nævnt i en liste i Energibeskatningsdirektivet (2003/96/EF). Af artikel 15 stk. e fremgår, at el anvendt til jernbane, metro, sporvogn og trolleybus helt eller delvist kan afgiftsfritages.

Baggrunden for, at elbusser ikke er medtaget formodes at være, at elbusser ikke var relevante tilbage i 2003. Situationen er nu en anden, og de danske og svenske organisationer opfordrer Kommissionen til at omfatte el anvendt til busser.

Brevet kan læses DK S brev.