Børsen skal have styr på fakta om Flextrafik

Bragt i Børsen, d. 14.3.2016
Per Hovmand, næstformand, Trafikselskaberne i Danmark

Børsen har de seneste dage tegnet et fordrejet billede af Flextrafik og Flextur, hvor trafikselskaberne får skylden for taxibranchens problemer.

Sagen er, at trafikselskabernes kørsel er udliciteret, så indtjeningen fra Flexkørslen tilgår vognmænd og taxier.

I det følgende et par yderligere præciseringer om Flextrafik og Flextur.

Idéen med Flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik og et dyrere supplement til den øvrige kollektive trafik – bl.a. hvor der ikke er grundlag for at opretholde en busrute, men et ønske om at opretholde borgernes mobilitet.

Flextrafik er baseret på et it-system, der koordinerer ture under forskellige kørselsordninger på tværs af kommuner og regioner i et planlægningssystem, så flest muligt borgere kører i færrest mulige vogne.

Flextrafik er optimeret anvendelse af vogne, hvorved tomkørsel reduceres, og kommuner og regioner opnår stordriftsfordele.

Flextrafik er ikke Uber

Forveksl ikke Flextrafik med Uber. Alle ture udføres af uddannede chauffører med erhvervskørekort i vogne, som er indregistrerede til erhvervsmæssig kørsel.

Det er heller ikke en taxiordning. Nogle borgere må ud på en omvej, da vognen skal hente andre passagerer, turen skal bestilles typisk to timer på forhånd, og afhentning sker i et interval. Flextrafik er derfor ikke skyld i taxidød. Der er ingen klar sammenhæng mellem en kommunes andel af offentlig kørsel, der varetages af Flextrafik, og taxiernes omsætning i den enkelte kommune. Det skriver Transport- og Bygningsministeriet i rapporten “Økonomien i taxivognmandsbranchen”

Ordningen er ikke blot en økonomisk byrde for kommunerne. Kommuner og regioner skal udføre visse kørsler, og Flextrafik giver mulighed for, at kørsler kan kombineres.

Taxierhvervet har haft tilbagegang af mange årsager, men i stedet for at stirre sig blind på Flextrafik og Uber bør opmærksomheden rettes mod den forhåbentlig kommende modernisering af taxiloven, som såvel trafikselskaberne som taxibranchen bakker op om.