Bevar kommunernes mulighed for Flextur

Bragt i Altinget, 21.9.2016

Morten Andersen
Formand for Trafikselskaberne i Danmark

I disse uger er taxilovgivningen til debat blandt Folketingets partier med transport- og bygningsministeren for bordenden.

Sidst en modernisering blev debatteret, forulykkede ambitionerne. Denne gang tror og håber vi, at målstregen passeres. Behovet er vokset.

Som en del af processen kommer organisationer med velmenende råd og råb fra tilskuerpladserne. Nogle gange i munden på hinanden, men om end der er nuancer, så står parterne ikke langt fra hinanden.

Trafikselskaberne gør vores yderste for at tilbyde god, dækkende og relevant kollektiv trafik i hele landet. Porteføljen omfatter blandt andet A-R-S og X-busser, lokalbaner samt Flextrafik, herunder Flextur.

For at trafikselskaberne også i fremtiden kan tilbyde kommuner og regioner den ønskede service, følger her tre opfordringer fra trafikselskaberne til de fortsatte forhandlinger om en modernisering af taxilovgivningen.

1: Bevar kommunernes mulighed for Flextur
Flextur er en integreret del af kommuners, regioners og trafikselskabers Flextrafik, der omfatter handicapkørsel, kommunal visiteret kørsel og siddende patientbefordring.

Flextur er kollektiv trafik, som kommunerne kan tilbyde. Kommunerne skal altså ikke tilbyde Flextur. Tilbyder en kommune Flextur, er ordningen åben, og kørslen sker med en ikke ubetydelig egenbetaling, der ligger væsentligt over prisen for en billet til bus eller tog.

KL slår fast, at Flexture er afgørende for kommunernes muligheder for at tilbyde fornuftig og økonomisk effektiv kollektiv transport i mange områder.

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg fremhæver, at Flexture er en vigtig velfærdsservice i tyndt befolkede områder og på ydertidspunkter, hvor det ikke giver mening at køre med de klassiske 12-meter busser i fast ruteplan. Specielt ældre har glæde af flexture, fordi de får en bedre mobilitet og kan bibeholde en god livskvalitet i eget hjem. Mere end halvdelen af kunderne i flexture er over 70 år.

Dansk Taxi Råd er på linje og tilkendegiver, at Flextur er en hensigtsmæssig erstatning for dyre og ufleksible busser i fast rutefart i tyndt befolkede områder.

2: Husk at myterne om Flextur er stærkt overdrevne
Der eksisterer en række myter og misforståelser om Flextur. Det er en skam, og tvivlsomme enkelthistorier kan skygge for fordelene ved Flextur. For en god ordens skyld – Flextur er ikke:

  • Taxi fra diskoteket: Turen skal bestilles senest to timer før afgang, og sidste kørsel er klokken 23 eller 24. Trafikselskaberne viser i en redegørelse, at 59 procent af brugerne er 70 år eller derover.
  • En mulighed i København, hvor den øvrige kollektive trafik er vidtforgrenet. Der er lukket for Flextur til Københavns Lufthavn.
  • Prisdumping: Flextrafik og Flextur er en del af et offentligt indkøbs- og koordineringsfællesskab, der sikrer en mere effektiv brug af offentlige midler.
  • Skyld i taxierhvervets udfordringer: Trafikselskabernes kundeundersøgelser viser, at cirka 25-30 procent af Flextur-kunder ville have overvejet at tage en taxi. Resten ville ikke, og dem kan taxivognmænd vælge at byde ind på at køre.

Deloitte har i 2012 for Finansministeriet vist et stort potentiale for, at kommunerne både kan spare penge og sikre service via Flextrafik. Baggrunden er lavere kørselspriser via effektive udbud, samt god tilrettelæggelse og planlægning i trafikselskaberne.

Deloittes analyse var input til en økonomiaftale, hvor kommunerne over en årrække skal spare op mod 430 millioner kroner på sociale kørsler hvert år.

Kravet om besparelser betyder, at kørslen sendes i udbud, og at der nu skal køres til konkurrenceudsatte priser. Husk i den forbindelse, at taxivognmænd kan byde på de kommunale kørsler og derved supplere taxikørslen på tidspunkter, hvor der traditionelt ikke er travlt. Flextur kan derfor være et godt supplement for taxivognmænd.

3: Tag hensyn til manøvredygtighed på marked i hastig forandring
Markedet for transport er i hastig forandring. Betydningen af selvkørende biler og busser diskuteres ivrigt. Samt perspektiverne i mobilitetsplanlægning og MaaS – Mobility as a Service.

Der sker en fortsat urbanisering, og der må sikres kollektiv trafik også i landdistrikterne. Det fordrer løbende tilpasninger og en fleksibel lovgivning, der ikke bliver en spændetrøje for samarbejder mellem taxibranchen, trafikselskaberne og en række nye aktører på markedet.

Hos trafikselskaberne tilpasser vi løbende vores produkt. Også Flextur udvikles af trafikselskaber og kommuner. Afvejningen er, at Flextur må være et genkendeligt produkt med mulighed for lokal tilpasning.

Der eksisterer allerede i dag en række skruer, som kommunerne kan tilpasse Flextur med: Grundtaksten, som brugeren betaler, kan forhøjes. Der kan opkræves højere takster for længere ture eller rejser over kommunegrænser, og der kan sættes en ekstra høj takst for kørsel i byområder.

Med disse tre opfordringer in mente skal lyde et ønske om gode og succesfulde fortsatte forhandlinger om taxilovgivningen. Trafikselskaberne imødeser en tiltrængt modernisering, der bevarer kommunernes mulighed for at tilbyde Flextur og sikrer manøvredygtighed i et marked under hastig forandring.