OM TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

Trafikselskaberne i Danmark blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks trafikselskaber i Danmark.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. 

Bestyrelsen for perioden 2018-2022

Formand: Claus Wistoft (Midttrafik)
Næstformand: Per Hovmand (Movia)

Øvrig bestyrelse:
Morten Andersen (FynBus)
Leif Olsen (BAT)
Kirsten Jensen (Movia)
Nuuradiin S. Hussein (NT)
Henning Ravn (Sydtrafik)

Medarbejder i foreningen

Seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen, mba@moviatrafik.dk, Tlf: 23206131