31.01 2011
Der skal være en bedre sammenhæng i transportpolitikken. Sådan lyder budskabet fra Trafikselskaberne i Danmarks formand, Thomas Kastrup-Larsen, der er nyudnævnt paneldeltager i Altinget.dks transportpanel.

11.01 2011

En ren solstrålehistorie. Sådan blev den nye lov vedr. befordringsrabat til studerende præsenteret i en radioavis på P1. Her er Trafikselskaberne i Danmarks kommentar til indslaget.


14.07 2010

En samlet rejsegaranti og et stjernenet af trafikknudepunkter. Det var nogle af de idéer, der så dagens lys, da 16 repræsentanter fra den kollektive trafik tog til Malmö for at finde den røde tråd i den kollektive trafik.


18.03 2010

Onsdag den 17. marts 2010 konstituerede Trafikselskaberne i Danmarks nye bestyrelse sig i Aalborg.


02.07 2009

Hvad skal der til for at få flere passagerer i busserne? Det spørgsmål og mange flere forsøger Trafikselskaberne i Danmark, KL og Danske Regioner at besvare i et fælles visionsnotat for den kollektiver trafik.


29.06 2009

Nyt udredningsarbejde fra Region Hovedstaden opstiller løsninger til den kollektive trafiks problemer.


NYHEDSOVERSIGT

/

NYHED

Redegørelse om kommunal og regional koordineret kollektiv trafik, 31. maj 2016

Redegørelsen, der kan læses i sin helhed via dette link, viser bl.a. følgende:

  • Flextrafik – kommuner og regioners koordinerede kollektive trafik – er udviklet siden 1990erne.
  • Udviklingen har givet mulighed for, at det i økonomiaftalen mellem staten og KL fra 2013 fremgår, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt frem mod 2017, hvis kørslen koordineres gennem trafikselskaberne.
  • Overblikket over alle kørslerne og vognene har givet mulighed for at åbne vognene for alle og dermed skabe liv og mobilitet i områder, hvor den traditionelle kollektive trafik med busbetjening vil være for dyr og ufleksibel.
  • Specielt ældre får en bedre mobilitet og kan bibeholde en god livskvalitet i eget hjem. Mere end halvdelen af kunderne i Flextur er 70 år eller derover.

Den øgede koordinering har betydning for taxierhvervet, og den nuværende regulering har medført en vækst i OST-tilladelser. Der kan være god grund til at se på, hvordan en ny lov om personbefordring med personvogne kan understøtte en optimal brug af ressourcerne og dermed yderligere bidrage til gevinsterne ved en koordinering af kørslerne.

Handout om Flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik. Flextrafik koordinerer ture under forskellige kørselsordninger på tværs af kommuner og regioner i et planlægningssystem, så flest muligt borgere kører i færrest mulige vogne. IT-systemet finder den billigste vogn, der imødekommer borgerens behov, og koordinerer turen med andre ture. Vognene udnyttes optimalt, der er reduceret tomkørsel og kommuner og regioner opnår stordriftsfordele.

Handout'et viser kort de forskellige kørselsordninger og søger at nuancere en række misforståelser og myter om Flextrafik.

Læs handout'et her.

Forbedret landsdækkende handicapbefordring
Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik –forbedrer pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring.

Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder’. Trafikselskaberne har aftalt i en toårig forsøgsperiode at udvide samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel, så brugerne tilbydes min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år.

Kunderne kan tage kendte regler og priser med overalt i landet
Kunderne bestiller den landsdækkende rejse ét sted, oplever priser og regler kendt fra eget område samt større driftssikkerhed i og med deres tilslutnings-rejse nu vil blive overvåget af trafikselskabet.

Eksempel
En bruger af Movias handicapordning skal til Aarhus. Movia kontaktes og foretager følgende bestillinger: A) Transport fra hjemmet til Kbh Hovedbane-gård, B) togrejse til Aarhus Banegård og C) transport til slutdestinationen

Der er endvidere tale om en forbedring ved, at trafikselskaberne kan tilbyde kunderne interne rejser i andre trafikselskabers område.

For yderligere information om handicapbefordring kontakt det relevante regionale trafikselskab.
Læs evt. samarbejdsaftalen her.

Bestyrelsesseminar hos Trafikselskaberne i Danmark

Den 21.04.2015 afholder Trafikselskaberne i Danmark bestyrelsesseminar.

Der er sammensat et spændende program med fokus på bl.a. Rejsekort, BRT og letbaner samt yderområder og urbanisering.

Under programpunktet Danmark rund på 80 minutter vil repræsentanter for trafikselskabernes bestyrelser præsentere aktuelle og kommende fokusområder.

Programmet kan hentes her